DOWNLOADS
Bản đầy đủ
Driver
(mu_clien) giải nén bằng winrar hoặc phần mềm khác
USER LOGIN
Đăng ký
Server Time:
SERVER STATISTIC
Game Server: Online
Castle Siege Server: Online
Join Server: Online
Connect Server: Online
Tổng số tài khoản 4
Tổng số nhân vật 7
Tổng số Guilds 0
Số Game Masters 0
Số người online 2
Active trong ngày 3
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 111111 600
2 Bull 501
3 Silver 80
4 Db27Max 73
5 11223 70
6 Gold 70
7 Ecarot 70
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
Chat với ADMIN